Algemene voorwaardenAlgemeen Wij verkopen uitsluitend op basis van onze algemene voorwaarden. Als de koper andere aankoopvoorwaarden wenst, moeten deze door ons schriftelijk worden bevestigd; anders zijn onze algemene voorwaarden volledig van toepassing als basis van de verkoop.

Prijs Onze prijzen zijn inclusief btw.

Verzending De levering is voor risico van de koper.

Betalingsvoorwaarden U kunt bij ons betalen, Pay Pal, Visa-creditcard, Mastercard-creditcard en Maestro-creditcard. Natuurlijk kunt u ook betalen via vooruitbetaling via e-banking.

Eigendomsvoorbehoud De eigendom van de geleverde goederen blijft bij ons tot volledige betaling.

Toepassingsgebied Onze producten kunnen voor commerciële en privédoeleinden worden gebruikt.

Garantie Wij verlenen u een garantieperiode van 2 jaar op onze producten. De garantieperiode begint op de factuurdatum. De garantie dekt alle materiële gebreken aan de functie van het product. Uitgesloten van de garantie zijn defecten die te wijten zijn aan een onjuiste behandeling van het product. Producten die al hun eigen reparatiepogingen hebben ondergaan, kunnen niet worden behandeld als onderdeel van de garantie.

Veiligheidsvoorschriften Naleving van de lokale veiligheidsvoorschriften en toepasselijke instructies van het personeel is de verantwoordelijkheid van de koper.

Plaats van uitvoering en toepasselijk recht De plaats van uitvoering en jurisdictie is de respectieve hoofdkantoren van Finecover GmbH. Het is uitsluitend Duits recht.

Auteursrecht voor de volledige inhoud van deze website en online winkel is de Finecover GmbH.